Meditatief moment

dinsdag 07 april 2020
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Meditatief moment
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:

Downloaden

Onze schulden en onze schuldenaren

Organist: Arie de Bruijn
Zang: Lucia van Vugt

- In stilte komen wij samen -

BWV 481 1. Lasset uns mit Jesu ziehen

Psalmgebed
v.: Haast u, o HEER tot mijn hulp
a.: en wees tot mijn redding gereed.

Zingen - Psalm 2 vs. 1

Lezen - Psalm 2: 4-9

Zingen - Psalm 2 vs. 4

Stilte

De Schrift geopend

Inleiding op de lezingen

Lezing: Genesis 50: 15-21

Zingen: Lied 299j

Lezing: MatteĆ¼s 18: 21-35

Zingen: Lied 796

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Lofzang: Lied 267

Zegenbede
v.: Laten we de Heer loven!
a.: en God danken!
v.: Zegene en behoede ons de Eeuwige
a.: nu en in al onze dagen

BWV 481,4. Lasset uns mit Jesu leben