Meditatief moment

woensdag 08 april 2020
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Meditatief moment
Voorganger: Marian Naafs
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:

Downloaden

Verzoeking en de boze

Organist: Arie de Bruijn
Zang: Lucia van Vugt

- In stilte komen wij samen -

BWV 487 1. Mein Jesu, was für Seelenweh

Psalmgebed
v.: Haast u, o HEER tot mijn hulp
a.: en wees tot mijn redding gereed.

Zingen - Psalm 14 vs. 1

Lezen - Psalm 14: 2-4

Zingen - Psalm 14 vs. 4 en 5

Stilte

De Schrift geopend

Inleiding op de lezingen

Lezing: Job 2: 1-10

Zingen: Lied 945

Lezing: Matteüs 26: 36-41

Zingen: Lied 601

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Lofzang: Lied 568a (3x)

Zegenbede
v.: Laten we de Heer loven!
a.: en God danken!
v.: Zegene en behoede ons de Eeuwige
a.: nu en in al onze dagen

BWV 487 6. Sei ewig drum von mir gepreist