Middagviering (vervallen)

zondag 10 november 2019
Aanvang: 17:00 uur
Dienst: Middagviering
Voorganger: Ds. Thea Bouwman
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk,

Iconen

In verband met ziekte van ds. Thea Bouwman komt deze middagviering te vervallen.
Iconen - we kennen ze als symbolen op onze smartphone of pc: pictogrammen die verwijzen naar een bestand of programma. Als je doorklikt, blijkt er een wereld aan informatie te schuilen achter de iconen. Dat is trouwens geen nieuwe uitvinding; ook in de Oost-Europese kerken werden en worden iconen gebruikt. Als transparant geschilderde bijbelse beeltenissen geven ze doorzicht op de wereld van God, de wereld van licht. Net zoals jij, als je verliefd bent, de wereld door een roze bril ziet, fungeren iconen als vensters op de wereld van Gods Licht.

Vanmiddag zullen we in gebeden, lezingen en gezang, stilstaan bij een aantal iconen. En ja, ook de icoon van de Russische icoonschilder Rublev, de Drie-eenheid, passeert de revue. Juist deze icoon nodigt je op een heel bijzondere manier uit om mee te doen in de kring. Iedereen die in de morgendienst van 20 oktober in De Morgenster is geweest, weet hoe dat komt!

Thea Bouwman.