Oudejaarsdienst

dinsdag 31 december 2019
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Oudejaarsdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,

Downloaden

De open ruimte.

Als iets onze tijd kenmerkt, dan is het polarisatie: het verscherpen van tegenstellingen. Zo was het ook in het afgelopen jaar. De zwart-witstandpunten voeren de boventoon. Tegen die achtergrond lezen op we op deze Oudejaarsavond Exodus 25:10-22. Daarin lezen we hoe Israël een draagbare troon voor God moet maken: de ark. Ze moeten die meenemen op hun reis door de tijd. Op die ark moeten twee gestalten komen: cherubs. Ze moeten zo afgebeeld worden dat ze tegenover elkaar staan en een open ruimte bewaken. Daar zal God spreken, tussen de bewakers tegen uiterste standpunten.

Piet van Die.

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 458
 • Bemoediging
 • Aanvangslied: Lied 90a: 3,4,5 en 6
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 850

ROND HET WOORD

 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing: Exodus 25,10-22
 • Zingen: Lied 905: 1, 3 en 4
 • Uitleg en verkondiging: De open ruimte
 •  Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 511 (a,v,m,v,m,a,a)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Geschakeld diaconiewerk
 •  Slotlied: Lied 418
 •  Zegen
 • Lied 426 (eerst in Engels, dan in het Nederlands)
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Geschakeld kerkenwerk
 • Orgelspel