Oudejaarsdienst

vrijdag 31 december 2021
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Oudejaarsdienst (alleen stream)
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,

Downloaden

Het suizen van een zachte stilte.

Oudejaarsavond komen wij digitaal bij elkaar om op de drempel van het nieuwe jaar gezamenlijk te bidden en te zingen. We staan stil bij wat steun biedt wanneer wij de balans opmaken van het afgelopen jaar met alle ups en downs en wat ons als het ware door het volgende jaar kan dragen.
De schriftlezing gaat over de vlucht van Elia naar de berg Horeb uit 1 Koningen 19. De profeet Elia kent hoogte- en dieptepunten in zijn leven. Hij beleeft machtige momenten, maar gaat ook door diepe dalen.
Het is verrassend te ontdekken hoe hij hierbij ervaart hoe God bij hem is. Een bemoediging ook voor onze weg in het nieuwe jaar.
Thema: Het suizen van een zachte stilte.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor GKW Diaconie en GKW Kerkenwerk.
De opbrengst wordt gelijkmatig verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51  RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 31 december 2021,
of naar
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 31 december 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

 

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Plaats:             De Morgenster
Voorganger:   Ds. Birke Rapp
Organist:         Arie de Bruijn
Zangers:          Hans van Eersel en Gerrit Salentijn

VOORBEREIDING

Orgelspel voor de dienst

Welkom

Zingen: Wij gaan de weg (melodie: psalm 72)

Bemoediging en drempelgebed

Gezongen en gesproken psalmgebed:

Zingen: Lied 90a,1.3

Lezing: Psalm 90,1-4.12.14-17

Zingen: Lied 90a,2.6

ROND HET WOORD

Inleiding en Lezing: 1 Koningen 19,3-13

Zingen: Lied 283,1.2.4

Uitleg en verkondiging: Het suizen van een zachte stilte

Meditatief stuk op het orgel: Be thou my vision, O Lord of my heart
 
GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden met acclamatie lied 900

Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader

Aankondiging collecte

Slotlied: Vertrouw de nieuwe wegen (mel.: lied 864)


Zegen


Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor GKW Kerkenwerk