Passiespel

vrijdag 07 april 2023
Aanvang: 18:00 uur
Dienst: Passiespel
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming:

Downloaden

Beelden wijzen ons de weg.

Dit jaar willen wij Goede Vrijdag met en vóór kinderen - en natuurlijk de gemeente - vieren. Het idee is om samen met kinderen en volwassenen de gebeurtenissen van Goede Vrijdag als ‘levende standbeelden’ uit te beelden en met korte teksten en liederen bij de verschillende delen van het lijdensverhaal stil te staan. Het is een viering geschikt voor kinderen vanaf ± 5 jaar. De viering in De Morgenster duurt een klein uur en begint om 18.00 uur. Iedereen, die wil meevieren aan deze bijzondere en ingetogen viering is van harte welkom. 

Birke Rapp.

 

LITURGIE  
   
Voorganger: ds. Birke Rapp
M.m.v.: Brenda de Bruijn, Willem Vlot,
  Johan Straten, Miep van Herwijnen,
Richard van der Toren
Spelers: Marga, Tygo en Eline, Vera, Madelief,
  Job, Sara, Manouk, Melissa, Brenda,
Meghan en Jennifer, Naomi en Ruben

 

In de kerk is het stil

Inleiding

Gebed

Lied: God heeft zijn naam gezegd: Ik zal er zijn voor jou

God heeft zijn naam gezegd -
Ik zal er zijn voor jou -
Hij gaat met je op weg,
Hij blijft je eeuwig trouw.

Geloof Hem op zijn woord,
Hij spant zich voor je in,
Hij trekt je in zijn spoor,
bemint je als zijn kind.

Een bondgenoot is God
voor wie geen leven heeft,
Hij zal er zijn voor ons
als deernis ons beweegt.

Wij kijken naar beelden

1. In het paleis van hogepriester Kaiphas (Joh. 11:45-53)

Meditatief pianospel

2. De intocht in Jeruzalem (Joh. 11,55-57 en 12,12-19)

Lied: Opwekking 298 - Hosanna

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. (2x)
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
hosanna in de hoge.

Glorie, glorie, glorie voor de Koning. (2x)
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
glorie voor de Koning.

3. De voetwassing (Joh 13,1-20)

Meditatief pianospel
overgaand in Lied 385: 1, 2, 3 en 4

4. Het avondmaal (Joh 13,21-30)

Meditatief pianospel

5. Verraad en gevangenneming in het Hof van Gethsemane (Joh 18,4-11)

Lied: Gethsemané van John Gerighty

6. De verloochening door Petrus in het hof van de hogepriester (Joh 18:12-27)

Meditatief pianospel

7. De veroordeling door Pilatus (Joh 18:28-19:9)

Luisterlied: Via Dolorosa

8. Jezus sterft

De Paaskaars wordt gedoofd, we zijn stil

De piano speelt Lied 590: Nu valt de nacht (instrumentaal)

Voorbeden

Lied: Behoed en bewaar
(1e keer solo, 2e keer allen)

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.

Refrein:
Wees warmte en licht,
een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden. (2x)

Slotwoord

In stilte verlaten wij de kerk