Startdienst

zondag 08 september 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Startdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die en ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,

Downloaden

Een goed verhaal

We mogen het nieuwe seizoen weer gezamenlijk starten. Het thema van deze startzondag is ook het jaarthema van onze protestantse kerk, namelijk: Een goed verhaal. Maar wat is een goed verhaal? Een verhaal waarin mensen hun eigen verhaal kunnen herkennen, maar soms is een goed verhaal ook een verhaal waar je je tanden in moet zetten. Zo’n verhaal staat vandaag centraal. Het is een gelijkenis van Jezus die misschien wel het meest onbekend is: die van de frauderende onderdirecteur (Lucas 16:1-9). Hij wordt ons ten voorbeeld gesteld. Raar! Maar een goed verhaal kan je ook ontregelen.

Het thema is dus: Een goed verhaal.

Er is een (muziek)band samengesteld uit leden van De Morgenster en de Bethlehemkerk en beide kindernevendiensten zijn al aan de slag geweest. Het belooft dus een mooie en feestelijke dienst te worden. Van harte welkom!

Johan Duijster en Piet van Die.

Liturgie

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Breng ons samen (HH 391 - samen met gez.muz.gr.)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 105: 1 en 2

Bemoediging en groet
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v. De vrede van de Heer zij met u allen
g. ZIJN VREDE OOK MET U

Welkom en inleiding op de dienst

* KND
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Hé luister mee (HH 481 - samen met gez.muz.gr.)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Gebed bij de dienst van het Woord

Zingen: 10.00 Redenen (HH 617a - samen met gez.muz.gr.)

DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing(en) - door lector
-    Lucas 16: 1-9

Antwoordlied: Lied 338b

Verkondiging met thema: Een Go(e)d verhaal

Zingen: Belijdenis (HH 501 - door de gezamenlijke muziekgroep)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Terugkoppeling KND.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 975

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel