De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 7 juli in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

     Klaar voorde start... ?overstapdienst

Dat is het thema voor de dienst waarin een aantal tieners z\al overstappen. Het komt voor hen op een natuurlijk moment. Zij verlaten immers groep acht van de basisschool en zullen als eerstejaars beginnen op een nieuwe school, met nieuwe vormen, nieuwe vakken, nieuwe leerlingen, enzovoort. Een moment om in de kerk over te steppen van de kindernevendienst naar bijvoorbeeld 2Gether We Rock en naar de jeugdkerk PAKS. In deze dienst is er geen dopen, omdat er geen dopelingen zijn aangemeld. De lezingen zijn 1 Korintiërs 9:24-27 en Hebreeën 12:1-3

Liturgie:

Bij de dienst van 30 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

We vieren nogmaals het Pinksterfeest. Tenminste, zo zou je het kunnen zien. Het feest van de eerstelingen.belijdenis doen

In onze gemeente is het gebruikelijk dat, als er belijdeniscatechisanten zijn die belijdenis van hun geloof doen,  zij dit op het Pinksterfeest doen. Omdat niet iedereen uit de groep catechisanten daartoe in de gelegenheid was, hebben we het moment van belijdenis verplaatst naar deze zondag. Er zijn acht gemeenteleden die in deze dienst belijdenis van hun geloof willen afleggen. Elders in De Schakel treft u hun namen aan.

Het thema voor deze dienst is: Een volwassen geloof. We lezen daarbij 1 Korintiërs 2.

Maak - als het kan - ruimte in uw agenda en vier het feest met deze eerstelingen mee!

Hartelijk welkom in de eredienst.

 

Liturgie

 

Bij de dienst van 16 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In verband met een studieweek in Roemenië heb ik deze dienst geruild met ds. Henk Talsma. Hij gaat vandaag voor in deze eredienst.trinitas

Het is deze zondag Trinitatis/ Zondag van de vervolgde kerk/ Vaderdag

en we lezen uit Hand. 12:1-19 en Ps. 56:4-5

Liturgie:

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Opwekking 331

 

Bij de dienst van 9 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Pinksteren !

heilie geestFeest van de Geest Dat vind ik een mooie uitdrukking. Ik ken de Geest niet door en door zoals de Geest mij en ons kent. De Geest van God doorwaait alles en iedereen. Komt tot in de verste uithoeken van het hart en verfrist de oude en diepste plooien van de ziel. Als ik aan de Geest van God denk, dan moet ik denken aan Genesis 1, waar de Geest boven de ongeordende, het woeste, het ongeschapene hangt. En als God dan gaat spreken, gaat de Geest scheppen, want Woord en Geest zijn één, Hoe gewelding moet dan zijn geweest! Dan zie ik bijna letterlijk wat Boudewijn de Groot in dat leid 'Eva' zingt:

Ik houd de wereld in mijn hand
Het glazen ei vol land en wolken
Ik zal de hemel gaan bevolken
Ik roep de varens uit het zand
Ik schud de apen uit mijn mouw
De spikkelpanters en de mieren
Het blauw konijn, de krabbeldieren
Ik strooi topaas, azuur en dauw
 
 
Natuurlijk weet ik wel dat blauwe komijnen er niet zijin, maar als God spreekt, behoort alles tot de mogelijkheden. Hij is een vrije Geest. Over het werk van de Geest gaan we nadenken.
Uiteraard, want het is Pinksteren. Waar zit de vreugde van de Geest nu ?
 
Thema: het feest kan beginnen, want de Geest is 'binnen'.
 
Liturgie:

 

Mozes de musical, een groot succes.

Geschreven door webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

IMG 3483

Mozes op de berg Sinaï

IMG 3491

Applaus voor de spelers. Gewelding gedaan.                                                           

Bij de dienst van 2 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Kunnen we nog spreken over ‘één algemene christelijke kerk’? Die stelling werd onlangs geponeerd aan het begin van de belijdeniscatechese door een van de catechisanten. twijfelindex

We spraken erover door. Ieder nam zijn positie in op een schaal van één tot en met zes, waarbij één staat voor totaal oneens en zes voor volledig eens. Al pratende kwamen we op een ander punt. Een punt dat ook wel als stelling gelanceerd kan worden. Kunnen we met goed fatsoen nog wel praten over ‘het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof’? Als we kijken naar het boek dat Harry Kuitert ooit schreef: ‘Het algemeen betwijfeld christelijk geloof’, dan lijkt de vraag wat gedateerd. Maar ik merk aan de vragen waarmee jongeren en ouderen worstelen, dat deze nog altijd actueel is. Vandaar het thema voor deze dienst: Dubito ergo credo (ik twijfel, dus ik geloof).

Hartelijk welkom in de eredienst.

Liturgie:

 

De Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 - Papendrecht - 0786151837