De Bethlehemkerk

‘14-9-14’: Startzondag!

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Op deze gemakkelijk te onthouden datum houden we weer de Startzondag. U heeft al kunnen lezen in de vorige Schakel, dat de voorbereidingen alweer in volle gang zijn! We brengen u graag verder op de hoogte van het programma op de Startzondag, welke gehouden wordt in de zalen van de Bethlehemkerk. Het samenbindende thema voor deze Startzondag 2014 en voor het jaarthema 2014-2015 is: ‘Met hart en ziel – Vieren en verbinden’.

De toekomst is aan God

Geschreven door Ab Griffioen. Gepost in Algemeen Nieuws.

Als u dit leest zit voor de meesten van ons de vakantie erop. Tijd voor een terugblik? Lange reis gemaakt? Veel gezien? Lekker lui geweest of in het gras gelegen, zoals Annette in juni adviseerde? Je fijn leeg gemaakt, want dat betekent het Latijnse woord ‘vacare’: leeg zijn, onbezet zijn,vrij zijn, even je leegmaken, alles even van je afzetten. Maar dan ook voor iemand of iets tijd hebben, je aan iets wijden.

Gebedsbijeenkomst Papendrecht 21 augustus

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Algemeen Nieuws.

Het leed in de wereld lijkt ons soms te overspoelen. Mensen verjagen elkaar uit hun huizen en vernietigen elkaars gebedshuizen. De stroom vluchtelingen was nog nooit zo groot. De brandhaarden van de wereld lijken ver weg. Maar, onze betrokkenheid, zorg en verdriet komen recht uit ons hart. Vanuit een gevoel van verbondenheid met allen die lijden, maar ook vanuit de opdracht die onze Heer ons heeft gegeven,“Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen” (Matt 5:44) en “Bid onophoudelijk” (1 Tess 5:17), is een initiatief ontstaan, voor en door alle christenen in Papendrecht.

Op DV donderdag 21 augustus willen we om 20.00 uu samenkomen in de Bethlehemkerk, Van der Palmstraat 1, Papendrecht om samen te bidden en samen stil te zijn. Samen leggen we het leed en onze onmacht voor aan onze Heer. Inloop vanaf 19.45 uur. We willen samen bidden voor vervolgden, voor hun vervolgers en voor allen die op enige wijze hulp willen bieden. U bent van harte welkom!

Reeks diensten rond de Hebreeënbrief

Geschreven door Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De brief aan de Hebreeen heeft me de afgelopen zomervakantie bezig gehouden. Als ik er zo aan terugdenk komen er drie thema's bij me bovendrijven: het gaat over volharden en over de hogepriester Jezus Chrustus die voor ons 'de hemelen is doorgegaan'. Dat ga ik natuurlijk uitleggen: het slaat op de verzoening die Hij heeft bewerkt.

Startzondag `14 - 9 - 14´

Geschreven door Arie Prins en Onno Hooglander. Gepost in Algemeen Nieuws.

De Startzondagcommissie bericht aan commissies en besturen van de diverse verenigingen, etc. zowel van De Morgenster en de Bethlehemkerk: Zondag `14-9-14´ is er weer de jaarlijkse Startzondag van beide kerken. De Infomarkt die wij als commissie willen organiseren is weer voor een ieder beschikbaar die iets met onze gemeenten te maken heeft. 

Voor het winterseizoen 2014/2015 kunt u zich bij ons presenteren door middel van foto’s, Power Point-presentatie, of door uw aanwezigheid, om een en ander te vertellen over uw vereniging of andere bestuursvorm. Vorig jaar bleek deze presentatie een groot succes! Dus…, ook deze keer graag een opgave van deelneming; en wel voor woensdag 27 augustus 2014.

Voor meer informatie:
Arie Prins - MK, telefoon 078-6154779; prinszwaan@hetnet.nl     
Onno Hooglander - BK, telefoon 06-24560385; onno@hooglander.eu

Missionaire werkgroep

Geschreven door Kees Kraaijeveld. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

 De missionaire werkgroep zoekt naar wegen voor het voeren van een geloofsgesprek met elkaar als gemeente en met buitenstaande geïnteresseerden. Even belangrijk is echter de mogelijkheid om samen bezig te zijn met andere praktische dingen die het geloof ons voorschrijft zoals bijvoorbeeld de zorg voor onze naasten.

Vakantie-oefening: lankmoedig zijn

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Algemeen Nieuws.

In deze zomermaanden probeer ik op te pakken, wat normaal blijft liggen. In deze weken heb je meer tijd om te lezen of wat ‘oefeningen’ op te pakken. Daar ben je immers ‘vrij’ voor! Mijn vrouw roept al maanden voor de zomer: `dan gaan we eindelijk meer bewegen!´.

De Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 - Papendrecht - 0786151837