De Bethlehemkerk

Morgendienst 27 april Bethlehemkerk

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Ik wil in deze dienst naar een oeroud verhaal over staatsmacht, wereldrijken en vorsten. Maar ook over een kleine steen die losraakt en tot hoeksteen wordt van een nieuwe werkelijkheid. We gaan naar Daniel 2: het verhaal van de reus op lemen voeten. Er loopt nog een zigzaglijntje naar Poetin en zijn visie op de rol van Rusland op het wereldtoneel: politiek geladen verhalen! Allereerst zullen we dit verhaal overdenken voor wat betreft de kracht van de Opstanding, de betekenis van Pasen: welke krachten zijn nu ontmanteld en overwonnen? Wat betekent dat in ons leven?
Ds. Guus Labooy

Kruiswegstaties in de Bethlehemkerk

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Vanaf 13 april 2014 zijn in de kerkzaal van de Bethlehemkerk 14 panelen te zien, die veertien gebeurtenissen uitbeelden uit de laatste dagen en uren van het aardse leven van onze Heer Jezus Christus. Bepalende gebeurtenissen, die de kunstenaar prachtig heeft ‘vertaald’ in een zeer kunstzinnig concept. Het zijn statiepanelen van 60 x 72 centimeter, gemaakt door de Nigeriaanse kunstenaar Tony Nwachukwu.

De Bethlehemkerk heeft toestemming ontvangen deze kunstwerken te mogen tonen en te gebruiken in onze 40dagentijd. Wij hopen dat dit initiatief mag bijdragen tot een diepere beleving en begrip van wat Pasen voor ons Christenen werkelijk betekent. De kerkrentmeesters danken mevrouw Bep Agterdenbos voor de financiële ondersteuning die dit, door de verkoop van zelfgemaakte kaarten, mogelijk heeft gemaakt.

Namens het college van Kerkrentmeesters, Henk ten Brinke

Bij de paasdienst in de Bethlehemkerk

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

We lezen Mattheus 28: 1-10. Na het lijden van Jezus is er een nieuw begin! De zon schijnt achter het kruis: dat zal te zien zijn op de verbeelding van de nevendienst. Jezus is Opgestaan! Laten we de Heer loven en prijzen, met elke vezel van ons lijf. Les Chantres verleent medewerking aan deze dienst: samen mogen we Hem de lof toezingen om zijn grote liefde. Met de woorden van Paulus in Galaten 2:20: ‘Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven!’ 
ds. Guus Labooy

Bij de Stille Week 2014

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april

De meditatieve momenten op deze drie avonden in De Morgenster beginnen telkens om 19.30 uur. In de vieringen tijdens de Stille Week trekken we als christenen met Jezus op naar Jeruzalem. In deze drie korte vieringen gaan gemeenteleden voor.

Donderdag 17 april - Witte Donderdag   

Deze avonddienst wordt gehouden in de Bethlehemkerk, aanvang 19.30 uur. We vieren het Avondmaal: op de donderdag voor het Paasfeest, net zoals Jezus dat deed met zijn leerlingen voor het Pascha dat aanstaande was. We gedenken Jezus’ dood en opstanding, we vieren de maaltijd van samen en kijken vooruit naar het Koninklijk bruiloftsmaal. We lezen Matteüs 26: 30-46a.
Ds. Thea Bouwman.

Vrijdag 18 april · Goede Vrijdag

Deze avonddienst in de Bethlehemkerk begint om 19.30 uur. We gedenken het lijden en sterven van Christus. Dat doen we in een uiterst sobere dienst met een afwisseling van lezing en lied. Zoals ieder jaar is er ook een kruismeditatie. We begeven ons binnen gehoorsafstand van de stervende Christus – de ontzagwekkende plek waar ons denken en doen doodloopt, maar geloof geboren wordt.
Ds. Piet van Die.

 Zaterdag 19 april · Stille Zaterdag 

De paaswake in De Morgenster begint om 22.00 uur. Op deze Stille Zaterdag, in de Paasnacht, lezen we uit Matteüs 28:1-10. Na de sabbath, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala en de andere Maria naar het graf kijken, zij zien het geopend en horen die wonderlijke woorden: ‘Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij heeft gezegd’. Het gaat op Pasen aan: het licht van de overwinning wordt binnengedragen in de kerk.
Ds. Thea Bouwman.

Morgendienst 13 april Bethlehemkerk

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

We lezen Matteüs 26: 36-46. Jezus bidt in de hof van Getsemane. De kindernevendienst reikt ons dit aan: we plakken de laatste plaat op het bord voor in de kerk, voor het Pasen wordt. Jezus bereidt zich in dit gebed voor op zijn sterven in Jeruzalem. Een Groeigroep heeft meegedacht: we hebben met elkaar het 9e hoofdstuk uit het boekje ‘Leven door de Geest’ besproken en ik zal daar elementen uit gebruiken. Naast onze muzikanten verleent Leo Kooijman zijn medewerking met euphonium.
Ds. Guus Labooy.

Morgendienst 6 april Bethlehemkerk

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Dienende liefde, dat is het thema van deze dienst op de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. We lezen enkele gedeelten uit Johannes waarin we Maria, Martha en Lazarus tegen komen. Maria en Martha: de twee zussen die we ook tegenkomen in Lucas 10: ‘Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten’. In Johannes 11 doet Martha belijdenis van haar opstandingsgeloof, geloof in Jezus die zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Een gemakkelijk verhaal maar wel een gedeelte uit de Bijbel waar alles draait om het geloof in Jezus zélf dat eeuwig leven geeft.
ds. Thea Bouwman

ZWO collecte 30 maart 2014

Geschreven door Fred Krabbendam. Gepost in ZWO Commissie.

t.b.v. Z.W.O. STERPROJECT Wajana indianen in Suriname

Zuster Anneke schreef onder andere dat Marco en Marjolijn Schuurmans met Pasen weer op Kawemhakan zijn en dat ze in mei weer een paar maanden daar zullen zijn. Ze zijn nu druk bezig op Apetina om het kinderwerk op te zetten en enkele indianen daarvoor te trainen. Eind maart komen een oud-zendelinge Klasien Vaalburg en Ilse van Dijk (de Surinaamse onderwijzeres) dan naar Apetina om de training van kinderwerkers verder te leiden en daadwerkelijk met hen aan de gang te gaan met de kinderen daar. Ook zullen ze de gekochte Bijbelplaten gaan sealen zodat ze bestand zijn tegen ongedierte en vocht in het oerwoud.

ZWO p1

Paasgroetenactie 2014

Geschreven door Fred Krabbendam. Gepost in ZWO Commissie.

unnamedVanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Het thema sluit aan bij het veertigdagenproject: zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. Het sturen van een Paasgroet betekent: een teken van hoop. De motivatie voor het versturen van deze groet is dat ieder mens de Paasboodschap mag horen. Gevangenen kunnen terecht veroordeeld zijn. Toch willen we hen laten weten dat zij waardevolle mensen zijn in Christus' ogen. Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen 23 en 30 maart kunt u na de dienst deze kaarten (kopen en) ondertekenen.

ZWO collecte 23 maart 2014

Geschreven door Fred Krabbendam. Gepost in ZWO Commissie.

Stichting Wajir in Kenia Aanstaande zondag is er een ZWO dienst met een collecte voor stichting welzijn Wajir. Wajir is een stad in het noordoosten van Kenia. Het grenst aan Somalië. Het gebied kent veel droogte. Ook zijn er in het gebied veel vluchtelingen uit Somalië. De mensen die er wonen trekken rond met hun dieren. De jongeren hoedden er de dieren. Maar door de droogtes zijn er niet veel dieren meer. Er is veel armoede. Jongeren worden ook niet gestimuleerd om iets te doen, zodat er veel werkloosheid is. Stichting Wajir wil hier verandering brengen, door jongeren en hun stamhoofden te stimuleren om naar school te gaan.

40dagentijd-app

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Download de gratis 40dagentijd-app van Kerk in Actie! Voor gemeenteleden met een smartphone heeft Kerk in Actie iets nieuws: de handige en inspirerende 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versobering, een tijd om de stilte te zoeken terug te keren naar God. Om van daaruit in beweging te komen voor de ander. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.

De Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 - Papendrecht - 0786151837