De Bethlehemkerk

Uittocht en voetwassing

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Op donderdag 13 april, Witte Donderdag gaat ds. Piet van Die voor in de gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk. We lezen over de uittocht, het verhaal dat hoort bij het joodse Paasfeest, en over de voetwassing door Jezus. Ik zal een korte overdenking houden. De grootste nadruk ligt op de lezingen en op de viering van het avondmaal, want we gedenken dat Jezus vóór zijn dood met zijn leerlingen brood en wijn deelde als verwijzing naar het offer van zijn leven.

Liturgie

Voorganger       : ds. Piet van Die
Organist            : André de Jager 
 • Orgelspel      
 • Mededelingen                                                        
VOORBEREIDING
 • Zingen: Lied 568a
 • Stilte
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 562
ROND HET WOORD
 • Gebed
 • Lezing: Exodus 12, 1-11
 • Zingen: Lied 723:2
 • Lezen: 1 Korintiërs 11, 20-34
 • Zingen: Lied 376: 5 en 6
 • Lezing: Johannes 13, 1-15
 • Zingen: Lied 569
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 970
GAVEN EN GEBEDEN
 • Inzameling der gaven
 • Voorbeden
DE TAFEL VAN DE HEER
 • Zingen: Lied 395
 • Tafelgebed
 • Zingen: Lied 405: 3 en 4
 • Vredegroet
 • Communie
 • Zingen: Psalm 116
 • Dankgebed
 • Zingen: Psalm 136: 6, 8, 11 en 13
 • Lezen: Johannes 17,1-3
We verlaten in stilte de kerk. Op Goede Vrijdag, wordt de dienst voortgezet, om 19.30 uur in de Bethlehemkerk. Op Stille Zaterdag wordt de dienst afgesloten, om 22.00 uur in De Morgenster.