De Bethlehemkerk

Rock and Roll

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

opstandingPasen! Feest! Jezus is opgestaan! De eredienst van Paaszondag 16 april in de Bethlehemkerk, waarin ds. Johan Duijster voorgaat, mag meer dan anders helemaal in het teken staan van de Opstanding van Jezus Christus. Nu wil ik de feestvreugde niet bederven, maar…? Ik wil toch een ‘maar…’ plaatsen. Want wat geloven we daar nou van? Van de Opstanding? Wat geloven de vrouwen ervan? Zij zijn er zo van geschrokken dat ze er niemand iets over zeggen? En wat gelooft Marcus zelf daarvan? Als het inderdaad zo is dat hoofdstuk 16 bij Marcus stopt bij vers 8. Waar stoppen wij? We lezen Marcus 16:1-8. Thema: Rock and Roll. Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster,
Organist: André de Jager
Lector: Tycho Jansen
Kindernevendienst: groep 1-8 
 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 138 vs. 1 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Zingen: Lied 601
 • Genadeverkondiging en aanmoediging tot leven
 • Zingen: Lied 642
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen: Paasprojectlied
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Marcus 16: 1-8
 • Zingen: Lied 624
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 634
 • CollectePastorale mededelingen
 • Zingen: Hemelhoog Lied 170
 • Zegen