De Bethlehemkerk

Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

eerst zien dan gelovenTycho Jansen leidt de dienst van zondagmorgen 23 april in De Bethlehemkerk. Op deze zondag ligt het paasfeest achter ons. Is het dan terug naar het oude; back to normal? Voor de leerlingen en vrienden van Christus was het duidelijk: na Pasen was alles anders. We vervolgen het evangelie, dat vertelt hoe de leerlingen samenkwamen. We lezen Johannes 20:19-29. Het vraagt weinig voorstellingsvermogen dat die eerste samenkomsten bol van de emoties stonden; misschien wel woede en teleurstelling in zichzelf; er was vast ook wanhoop (ze waren hun herder kwijt) en verdriet. Emoties die we, gelukkig niet altijd tegelijkertijd, herkennen uit ons eigen leven. Tussen al die emoties verscheen Christus!

Van al die herkenbare emoties worden alleen angst (voor Joodse leiders) en ongeloof bij name genoemd. Zoals ook maar één leerling bij name wordt genoemd, een leerling die opvalt in deze roerige tijden: Thomas. Wij kennen hem vooral als ‘ongelovige Thomas’, maar juist hij riep kort voor Pasen - toen het aankwam op angst voor de Joodse leiders - de andere leerlingen op Christus letterlijk te volgen en met hem te sterven (Johannes 11:16). Hij ontbrak op de avond van de eerste zondag, toen de opgestane Heer verscheen in het midden van zijn leerlingen. Een week na Pasen ontbreekt hij niet. Zijn reactie brengt Christus tot een uitspraak die 2000 jaar later zeer actueel blijkt te zijn: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’. 
Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: Tycho Jansen
Organist: Hans van Blijderveen
Hobo: Jolanda van Blijderveen – den Houter
Lector: Suzan Huibers
Kindernevendienst:  groep 1- 4
 • AANVANGSPSALM: 118:5 en 8
 • STIL GEBED, BEMOEDIGING en GROET
 • GEBED VAN VEROOTMOEDIGING
 • ZINGEN: Lied 663: 1 Al heeft hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
 • GENADEVERKONDIGING en AANMOEDIGING TOT LEVEN
 • ZINGEN: Sela: Wat een grote liefde!
 • GEBED
 • ZINGEN: als lied van kerk en school (daarna gaan de kinderen naar de nevendienst)
 • LEZINGEN: Johannes 11:5-16 en Johannes 20:19-29
 • ZINGEN: Lied 641: 1 en 3 Jezus leeft en ik met Hem!
 • VERKONDIGING
 • MUZIKAAL MEDITATIEF MOMENT
 • ZINGEN Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • COLLECTE en TERUGKOMST KINDEREN NEVENDIENST
 • PASTORALE MEDEDELINGEN
 • GEBEDEN
 • ZINGEN Lied 653 U kennen, uit en tot U leven      
 • ZEGEN