De Bethlehemkerk

Zondag van de witte kleren

Geschreven door ds. Bram Tack. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Bram TackIn de eredienst van zondag 30 april mogen we een vertrouwd en bekend gezicht zien: onze oud-predikant, ds. Bram Tack, hoopt voor te gaan.
Een stukje geschiedenis. Op zondag 23 april werd de paasweek afgesloten. In de traditie van de oude kerk wordt de eerste zondag na Pasen ook wel Dominica in Albis genoemd, zondag van de witte kleren. Het verwijst naar de witte kleren van de doopleerlingen. Daarom heet deze zondag in Duitsland ook wel Witte Zondag. Een andere term is Quasimodo. Dit heeft niets te maken met de klokkenluider van de Notre Dame. Het heeft wel alles te maken met de eerste woorden uit de Latijnse vertaling van 1 Petrus 2:2. De tekst spreekt daar over het verlangen naar de zuivere melk van het Woord ‘als pasgeboren kinderen’ (Quasi modo geniti infantes). Uit mijn jeugdjaren weet ik nog wel dat in Noord-Brabant werd gesproken over deze zondag als ‘beloken Pasen’.

Liturgie

 • Mededelingen
 • Aanvangslied: Vrede voor jou, hierheen gekomen
 • Stil gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Psalm 33 Komt nu met zang - vers 1 en 5
 • Gebed om ontferming (kyrie)
 • Loflied 645 Zingt ten hemel toe - vers 1 en 2
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lied met de kinderen: 637 O vlam van Pasen - vers 1 en 2
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Lezing O.T. 1 Koningen 3: 9 - 13 (over Salomo)
 • Lied 637 O vlam van Pasen  - vers 3 en 4
 • Lezing N.T. Lucas 24: 13 - 24 (Emmaüs)
 • Zingen Lied 221 Zo vriendelijk - vers 1 en 3
 • Verkondiging
 • Lied 344 Wij geloven - vers 1,2,3
 • Inzameling van de gaven
 • Terugkomst kinderen nevendienst)
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Slotlied 'Zingt met de vogels mee een lied' - vers 1 en 2
 • Zegen (3x amen, gezongen)
 • Het Wilhelmus - Lied 708 vers 1 en 6 ?