De Bethlehemkerk

‘Jubelt, juicht’

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

raam met duifDs. Henk Talsma gaat zondagochtend 7 mei voor in de Bethlehemkerk. Het is dan de derde zondag na Pasen, zondag Jubilate. Dat betekent: ‘Jubelt, juicht’ en is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: ‘Juicht Gode, gij ganse aarde’. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit de dood moet de aarde daarover jubelen.

Liturgie

Voorganger: ds. Henk Talsma
Organist: Hans van Blijderveen
Thema: "Roepingenzondag"
Kindernevendienst: groep 1-8 
 • Mededelingen
 • Zingen: 23c: 1,2,3
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: 23c: 45
 • Kyrie
 • Gloria lied: 705: 1,2,4
 • Gebed om opening van de Schriften
 • Kindernevendienst
 • Lezingen: Hand. 2:14a , 36-41 en 1 Petrus 2:20b- 25
 • Zingen:642:1,2,3,4
 • Lezing: Joh. 10:1-10
 • Zingen: 642:5,6,7,8
 • Overdenking
 • Zingen: 653:1,6,7
 • Collecte
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied: 416
 • Zegen