De Bethlehemkerk

Here, uw trouw duurt eeuwig

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

doopDs. Johan Duijster gaat zondagmorgen 14 mei voor in de Bethlehemkerk. De Kerk leeft, omdat haar Koning, Jezus Christus, leeft. Jezus leeft en wij met Hem. Elke zondag staat in het licht van de verrezen Heer. Dat maakt elke zondag bijzonder en het vieren meer dan waard. Tijdens de eredienst vandaag mag ook de doop bediend worden. Voor ouders en kind(eren), maar ook voor de gemeente een extra feestelijk gebeuren. Met de doop zien we, horen we, ervaren we dat God Zijn Gemeente bouwt. Dat Hij trouw is en niet laat varen het werk van zijn handen. De doop mag in deze dienst bediend worden aan Bentley en Vince van Gijsel, zonen van August en Kimberley; Noëlle Gerda Bosma, dochter van Dennis en Angeline; met goedkeuring van de Protestantse Gemeente Lelystad, Ciro Elia en Jona Petrus Da Costa. Zij zijn de kinderen van Almeyda en Ruth. We willen met elkaar nadenken over de woorden uit Psalm 138. ‘De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.’
Hartelijk welkom in deze eredienst. 

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster,
Organist: André de Jager
Lector: Tycho Jansen
Kindernevendienst: groep1-6
 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: HH 591 vs. 1, 2, 3 en 4 (GKB 145-Opw. 70-OTh. 41)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Inleiding op doop
 • Zingen: Psalm 42 vs. 1 en 7
 • Doopbediening
 • Zingen: Doop (BK-Kids)
 • Dooponderwijs
 • Presentatie
 • Zingen: Als ik jou zie (Bk-Kids)
 • Doopgebed
 • Geloofsbelijdenis
 • Geloften gemeente en ouders
 • Gelofte ouders
 • Doopbediening
 • Overhandiging doopkaars
 • Verwelkoming
 • Zingen: Opw. 617 ‘Een machtig maker’ (solozang)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezingen: Psalm 138 en Lucas 15: 1-10
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 138 vs. 3 en 4
 • Collecte
 • Kinderen terug uit nevendienst
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden over de gaven
 • Zingen ~ Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
 • Wegzending & Zegen