De Bethlehemkerk

Gods liefde is universeel

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Gods liefde universeelDe morgendienst op zondag 21 mei in de Bethlehemkerk wordt geleid door ds. Henk Talsma. Het is de zondag voor Hemelvaart. Bijna veertig dagen zijn sinds Pasen voorbij gegaan. Het lijkt al weer zover weg. We zijn weer overgegaan tot de orde van de dag. Jezus niet. En Zijn leerlingen ook niet. Zij bereiden zich voor. Of beter, Jezus bereidt zijn leerlingen voor. Op Hemelvaart en Pinksteren. Op de komst van de Trooster. Zoals Hij heeft beloofd. Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: ds Henk Talsma
Organist: Hans van Blijderveen.
Kindernevendienst: groep 1-8
Thema: "Gods liefde is universeel"
 • Intochtslied 906:1,8
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Ps. 87
 • Kyrie
 • Leefregel: 1 Joh. 4:7-10 
 • Gloria lied: 146c:1,3,7
 • Gebed om de opening van de Schriften
 • Kindernevendienst
 • Schriflezingen: Hand. 10:25-26  ; 34-35 ; 44-48
 • Johannes 15:9-17
 • Zingen: 969
 • Overdenking
 • Zingen: Ps 72:1,6
 • Collecte
 • Dankgebed en voorbeden
 • Kinderen terug van nevendienst
 • Slotlied: 968:1,2,5
 • Zegen