De Bethlehemkerk

De Kerk leert vliegen

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

vlamDs. Johan Duijster leidt de morgendienst op Pintsterzondag 4 juni in de Bethlehemkerk. De Geest is gaan waaien. Niet als een wind voor de bui uit, maar voor altijd. Voor-goed! Mensen ervaren dat ook in hun leven. Soms is het met ons geloof als met de lampen van de tien meisjes die eropuit trokken om de bruidegom te ontmoeten. Ze doofden alle tien. Maar wonder boven wonder wakkert de Geest plotseling het dovende pitje aan. Tot een vlammetje dat weer licht gaat geven. Daar willen mensen getuigenis van afleggen. Dat willen ze belijden. In deze Pinksterdienst hoopt Joop Brand belijdenis van zijn herwonnen geloof af te leggen. Voor het aangezicht van God en zijn gemeente. We worden er allemaal bij geroepen. Zoals op de eerste Pinksterdag. Ik bid dat we allemaal mogen ervaren dat het heilige vuur ook in ons aangewakkerd wordt. Tot licht voor de wereld.
Hartelijk welkom in deze eredienst.

 

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster,
Organist: Hans van Blijderveen
Hoboïst: Jolanda den Houter
Kindernevendienst: groep 1-8

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 67 vs. 1 en 2
 • God zij ons gunstig en genadig.
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Zingen: Lied 834 vs. 1
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Lied 834 vs. 2
 • Aanmoediging tot leven
 • Zingen: Lied 834 vs. 3
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen: 675 vs. 1
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezingen: Genesis 1: 1-5 en 2: 1-4 en Handelingen 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 891
 • Collecte
 • Openbare belijdenis van het geloof
  Gebed
  Presentatie
  Onderwijzing
 • Zingen: Opwekking 392 vs. 1, 2 en 3
 • Vervolg Openbare Belijdenis
  Belofte en handoplegging
  Overhandiging roos door Jasmijn
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Zingen ~ Lied 940
 • Zegen