De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 23 juli

Geschreven door Ds, Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

We zouden wijzer moeten zijn.

Zondagmorgen 23 jul gaat predikant ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. We lezen prediker 3:1-15 en Lucas 9:23-25  . Het thema van de dienst is  'We zouden wijzer moeten zijn'. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Liturgie

- Aanvangspsalm: Psalm 2 vs. 1 en 2

- Stilte, bemoediging en groet

- Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

- Genadeverkondiging

 - Aanmoediging tot leven

- Antwoordlied – Psalm 118 vs. 1 en 6

- Gebed bij de dienst van het Woord

- Zingen: Lied 886 vs. 1 en 2

                Inleiding met kinderen op onderwerp KND

               Kinderen naar de nevendienst

- Schriftlezing(en) (NBV)

      - Prediker 3: 1-15

      - Lukas 9: 23-25

- Zingen: Lied 797 vs. 1 en 8

- Verkondiging

 - Zingen: Lied 845

- Collecte

- Gebeden ~

  • danken
  • over de gaven
  • voorbede ihb voor behoevende gemeenteleden
  • stil gebed
  • Onze Vader

- Slotlied ~ Lied 91a

- Zegen