De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 6 augustus

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In deze dienst hoopt ds. Jasper van Schaik uit Dordrecht voor te gaan.

We lezen uit 1 Petrus 2:1-10. André de Jager bespeelt en orgel en Leo Kooijman het euphonium..

Hartelijk welkom in de ze dienst.

 Liturgie

Liederen uit Liedboek 2013

- Mededelingen

- Aanvangspsalm                                           Lied 8a: 1, 2, 6

- Stil gebed

- Bemoediging en Groet

- Lied van verootmoediging                          Lied 413: 3    

-Genadeverkondiging                                    Psalm 34: 8-9

-Leefregel                                                      Psalm 34: 12-17

-Zingen                                                          Lied 310

- Gebed bij de opening van het Woord

- Kinderlied                    Lied 8b

- Lezing N.T.                                                 1 Petrus 2: 1-10

- Zingen                                                         Lied 971

- Verkondiging

- Zingen                                                          Lied 131

- Inzameling van de gaven (en terugkomst van

  de kinderen uit de nevendienst)

- Pastorale mededelingen

- Gebeden

- Slotlied                                                        Lied 418: 1, 2, 3

- Zegen (3x amen, gezongen)