De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 13 augustus in de Bethlehemkerk

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Lauw

In deze dienst hoopt ds. W.J. Bakker voor te gaan.

De aanvangsttekst komt uit: Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten (...). Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief aan hen te lezen krijgt.

Hartelijk welkom in deze dienst.

 Liturgie

AANVANGSPSALM: Psalm 65: 1

STIL GEBED, BEMOEDIGING en GROET


AANVANGSTEKST: Kolossenzen 4: 15, 16
Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten (...). Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief aan hen te lezen krijgt.

GEBED VAN VEROOTMOEDIGING

ZINGEN: Psalm 65: 2

GENADEVERKONDIGING EN LEEFREGEL

ZINGEN Psalm 119: 1, 2

GEBED

ZINGEN: HH 77 = ELB 479 ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker’

Lezing O.T. : Jeremia 18: 1- 6

Toelichting NT schriftlezing (dia 1 en 2)

LEZING N.T. Openbaring 3: 14-22

Beeldmeditatie (dia 3, 4, 5)

ZINGEN: Gezang 295 LvdK: 1, 2, 3 ‘Aan de deur van ’s harten woning’

VERKONDIGING: ‘Lauw’

MEDITATIEF ORGELSPEL

ZINGEN: ELB 376: 1, 2 Abba Vader'

Vers 1 staat ook in het Nieuwe Liedboek, maar graag ook vers 2, alleen dan graag in vers 2 aanpassen: Laat mijn hart nooit lauw zijn, Heer (ipv: koud)

COLLECTE en TERUGKOMST KINDEREN NEVENDIENST

Pastorale mededelingen en gebeden

ZINGEN (als slotlied): Psalm 89: 1, 2, 3      (tijdens slotlied worden de kleintjes opgehaald)