De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 20 augustus in de Bethlehemkerk

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In deze dienst hoopt gastpredikant ds. E.R.V. Schuddebeurs uit Houten voor te gaan.Wij lezen uit Mattheus 10: 13-16. André de Jager bespeelt het orgel.

U bent van harte uitgenodigd voor deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: ds. E.R.V. Schuddebeurs uit Houten
Organist: André de Jager.
Kindernevendienst: groep 1-4 

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm                      lied 103: 1
 • Stil gebed.
 • Bemoediging en groet
 • Zingen:                                    lied 103: 5
 • Gebed van verootmoediging
 • Zingen:                                    lied 859: 1 en 2
 • Genadeverkondiging: 1 Johannes 4: 9 en 10
 • Zingen:                                    lied 859: 3
 • Leefregel: 1 Johannes 4: 11-16
 • Zingen:                                    lied 859: 4
 • Gebed bij de lezingen uit de bijbel
 • Zingen:                                    lied 288.
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Korte Toelichting
 • Schriftlezing Oude Testament: Numeri 6: 22-27
 • Zingen:                                   lied 72: 6
 • Schriftlezing Nieuwe Testament: 2 Korintiërs 13:13
 • Zingen:                                   lied 415: 1 en 2
 • Evangelie: Mattheus 10: 13-16
 • Zingen:                                   lied 348: 1
 • Overdenking
 • Zingen:                                   lied 425
 • Kinderen komen terug uit kindernevendienst
 • Collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Zingen: slotlied                       lied 103c: 1 en 2
 • Zegen
 • Zingen: Amen
 • Orgelspel