De Bethlehemkerk

MEER DAN WAARDELOOS

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In de morgendienst van zondag 27 augustus in de Bethlehemkerk gaat ds. Johan Duijster voor. Deze zondag vieren we samen het Heilig Avondmaal. De avondmaalscollecte is bestemd voor Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht (SIHVPa). Thema: “Meer dan waardeloos” Hartelijk welkom in deze dienst.

 

 

Liturgie

Voorganger : Ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Liesbeth Batenburg
Kindernevendienst : 1 t/m 8

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Lied 122 vs. 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebeden
 • Zingen: Lied 981a (canon)
 • Gesprek met de kinderen
 • Kindernevendienst
 • Lezingen: Psalm 84 en Mattheus 10: 27-31
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 84 vs. 1 en 2
 • Collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebed over de gaven en voorbede
 • Viering Maaltijd van de Heer
  • nodiging
  • vredegroet
  • lofprijzing
  • gebed: Onze Vader
  • zingen ~ Lied 84a vs. 3, 4 en 5
  • rondgang brood
  • rondgang wijn
  • zingen gedurende de viering: Jezus, U bent het licht in ons leven 3x NL. en 3x ENG.
  •  God, mijn HEER 1x unisono, 2de en 3de keer 4-stemmig.
  • Als alles duister is 4x.
  • Lied 103 e 3x NL en 3x ENG.
  • delen van brood en wijn
 • Dankgebed
 • Zingen: Psalm 103 vs. 1, 2 en 5
 • Zegen
 • Amen 3x