De Bethlehemkerk

Bij de morgendienst van 3 sept. in De Bethlehemkerk

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In deze dienst hoopt gastpredikant ds. J. van Walsum uit Alblasserdam voor te gaan.

Schriftlezing: Psalm 42-43

Tevens is er Jeugdkerk PAKS.

U bent van harte uitgenodigd voor deze eredienst.

 

Liturgie

Voorganger: Ds. J. van Walsum uit Alblasserdam

Organist: Hans van Blijderveen

Kindernevendienst: groep 1 – 4

Tevens is er jeugdkerk PAKS.

 

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangspsalm: Lied: 283 'In de veelheid van geluiden'
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Zingen: Lied: 'Als een hert dat verlangt naar water' – Psalm 42
 • Zingen: Hemelhoog 16

Dienst van het Woord

 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Zingen: Kinderlied / Kerk en schoollied
 • Kinderen gaan naar hun nevendienst
 • Schriftlezing: Psalm 42-43
 • Lezen: Psalm 42:1-5
 • Zingen:          Liedboek 42: 3
 • Lezen: Psalm 42:7-11
 • Zingen:          Liedboek 42: 7
 • Lezen: Psalm 43:1-4
 • Zingen:          Liedboek 43: 5
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen:          Lied 887: 'Wees stil en weet: Ik ben uw God'

Gebeden en Gaven

 • Inzameling van de gaven
 • Kinderen komen terug uit de nevendienst
 • Tien Woorden om mee op weg te gaan – gezongen
 • Liedboek 310
 • Dankgebed / Voorbeden / Stil gebed /Onze Vader
 • Slotlied: Liedboek 868: 1, 2 en 5
 • Zegen
 • Orgelspel