De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 24 september in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Geen kind met het doopwater weggooien.  

In de eredienst mogen we rondom de doopvont pasgeboren wereldburgertjes begroeten. Dat is altijd weer een feest. Met elkaar geheel onwetend van wat boven hun hoofdjes hangt, weten wij één ding zeker: Doopwater! Het hangt boven hun hoofdjes, het druppelt in een regen van zegen neer en het blijft als onuitwisbaar watermerk achter, dat zegt dat zij voor altijd opgenomen zijn in Gods verbond van liefde en trouw. Doopbediening is misschien wel de eerste stap in gehoorzaamheid aan de woorden van Jezus: ‘Laat de kinderen tot Mij komen.’ We denken met elkaar na over de impact van enkele andere woorden van Jezus in gesprek met zijn volgelingen waarin Hij de kinderen in de hemelse spotlights zet. Deze vinden we in Matteüs 18. ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.’ Het thema voor de verkondiging is: Geen kind met het doopwater weggooien.  

Hartelijk welkom in deze eredienst.

 

Liturgie:

- Mededelingen

- Aanvangspsalm: Psalm 93
- Stil gebed, bemoediging en groet

- Inleiding op doop

- Zingen: Opwekking 488
(tijdens zingen worden Fay, Ruben, Floris en Yolisa binnengebracht)

- Doopbediening

-- Dooponderwijs
-- Presentatie + foto
Zingen: Opw. 599: Nog voordat je bestond,
-- Doopgebed
-- Geloofsbelijdenis
-- Geloften gemeente en ouders
      Gemeente
       v.: Gemeente, 
       wilt u Fay, Ruben, Floris en Yolisa
       naar uw vermogen
       helpen groeien in dit geloof
       en wilt u deze kinderen helpen
       Christus na te volgen?
       G.: Ja, dat willen wij

- Vervolg Doopbediening
-- Gelofte ouders
-- Doopbediening
-- Overhandiging doopkaars
-- verwelkoming
       v.: Gemeente,
       draag Fay, Ruben, Floris en Yolisa die gedoopt zijn, in uw gebeden,
       en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
       g.: Welkom, kind van God.
       Welkom in de kerk van Christus,
       wereldwijd en in ons midden.

- Zingen: Lied 868 vs. 3 en 4

- Gebed om de Heilige Geest

- Kinderen naar de nevendienst

- Schriftlezing(en) (NBV)
-- Matteüs 18: 1-6 en 10-14
- Verkondiging
- Zingen: Lied 78

- Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal
--Kinderen terug uit nevendienst

- Pastorale mededelingen

- Gebeden:
-- danken
-- over de gaven
-- voorbede
-- stil gebed
-- Onze Vader

- Zingen 10.000 Redenen

- Wegzending & Zegen
-- Amen (3x)