De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 1 okt in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Bevestigingsdienst van Ds. Henk Talsma.

Thema: Wegen van de zegen

Vorige zondag was er de doop als teken van Gods liefde en trouw. In de eredienst op deze zondag is de bevestiging van ds. Henk Talsma aan (het deel van) de gemeente van Jezus Christus die in en rondom de Bethlehemkerk samenkomt er op een ander wijze teken van. God gaat verder met zijn wereld. Zijn belofte is onveranderd en wordt nog altijd vervuld. Hij laat niet los waaraan Hij in trouwe liefde begonnen is. Zijn zegen die elke week ‘op ons gelegd’ wordt, zou je het perpetuum mobile (letterlijk: voortdurende beweging) van die belofte kunnen noemen. Het is de werking van deze zegen die in de verkondiging centraal staat.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Mededelingen

Aanvangspsalm: Psalm 89 vs. 1 en 3

Stilte, bemoediging en groet

Zingen: Gezang 320 vs. 1 en 3 (LvdK)

Gebeden

Zingen: HH 494 ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’ (begeleiding HT op piano)

Inleiding met kinderen op onderwerp KND
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV): Genesis 14: 17-24

Verkondiging

Muzikaal meditatief: door André en Christiaan

Collecte: Inzameling van de gaven,

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

VERBINTENIS van ds. Talsma aan de Hervormde gemeente van de Bethlehemkerk te Papendrecht

Presentatie: ds. Henk Talsma uit naar voren te komen.

Na een periode van ruim twee jaar waarin ds. Talsma in onze gemeente met toewijding gewerkt heeft,
allereerst in de vacature van ds. Labooy, vervolgens tijdens de afwezigheid van ds. Bouwman en
tenslotte in de vacature van ds. Bouwman, zijn wij blij en dankbaar dat we vandaag ds. Talsma
als dienaar van Gods Woord aan onze gemeente kunnen verbinden, nadat hij het beroep dat op hem is
uitgebracht heeft aangenomen.

V: Loven wij de HEER
G. WIJ DANKEN GOD

Opdracht.

Gelofte.

Gebed

Zingen: Lied 680 vs. 1 en 4 ‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’

Verbintenis onder handoplegging

Aanvaarding en verwelkoming
v. Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u ds. Henk Talsma als herder en leraar in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt?
g. JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE.

Zingen ~ Lied 794

Wisseling van voorgangers

Vredegroet
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
g. EN MET UW GEEST.
v. Wij wensen elkaar de vrede.

Schriftlezing(en) (NBV)
Matteüs 13: 1-9

Verkondiging

Pianoimprovisatie: ds. Henk Talsma

Gebeden ~
- danken
- voorbede ihb voor behoevende gemeenteleden
- stil gebed
- Onze Vader

Slotlied ~ Gezang 304 (LvdK) ‘God is getrouw’

Zegen
Amen (3x)