De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 15 okt in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

The Error of Terror.simson

Dat was een thema van een jeugddienst waarin ik onlangs voor mocht gaan. De vraag daarbij was: moeten we bang zijn voor terreur? Ik had daarbij gekozen voor de geschiedenis van Simson. Een uitdagende stelling die ik daarbij poneerde was: 'Simson was de eerste zelfmoordterrorist'. Na de dienst vond iemand dat ik in de prediking wel een heel gemakkelijke weg had gekozen om Simson en zijn optreden een positiever gezicht te geven. Zijn opmerking houdt mij bezig. Daarom wil ik er nog eens over nadenken. Wie weet kom ik, en komen wij, tot andere inzichten.

Een vernieuwde liturgie

In de dienst van 15 oktober zullen we voor de eerste keer de vernieuwde liturgie hanteren. Daarover hebt u al meerdere keren iets gehoord en/of kunnen lezen Bij binnenkomst ontvangt u de liturgie op papier, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Aan het einde van de dienst wil ik kort toelichten waarom we voor verschillende wijzigingen gekozen hebben. We willen de vernieuwde liturgie na een bepaalde looptijd evalueren. Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

Aanvang dienst met prelude op openingslied

Aanvangspsalm: Psalm 18 vs. 1 en 9

Stilte , bemoediging en groet *(hierna blijven staan)

Klein Gloria

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 139b

BK-Kids: De Here zegent jou (Opw. Kids 185)

1ste Schriftlezing (NBV): Psalm 2
2ste Schriftlezing (NBV): Galaten 1: 1-5

Antwoordlied: Lied 324

Verkondiging n.a.v. thema: The Error of Terror

Antwoordlied - STAANDE!: Lied 341

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede ihb voor behoevende gemeenteleden
stil gebed
Onze Vader

Slotlied ~ Lied 1010

Amen (1x)