De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 22 okt in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

The Terror of Error.Samson and Delilah - Bible Story

 

In de dienst van 15 oktober was het thema bijna gelijk. Toen: The Error of Terror. Vandaag gaan we in de jeugddienst in op de geschiedenis van Simson. We doen dat anders dan we gewend zijn. Hoe dan? Dat laat ik nog even in het midden. Ik wil alvast wel verklappen dat we het meer in een soort huiselijke sfeer doen. Uiteraard is er de snoeigoeie muzikale begeleiding en ondersteuning van Creative.

Xieje graag!

Liturgie:

 

Aanvangslied: Opwekking 640 ‘Mijn hulp is van U, Heer’

Stilte, bemoediging en groet

Klein Gloria (orgel)
     Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
     als in den beginne, nu en immer,
     en van eeuwigheid tot eeuwigheid, AMEN

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Oceans
- Verse 1
     You call me out upon the waters
     The great unknown where feet may fail
     And there I find You in the mystery
     In oceans deep my faith will stand

- Chorus
     I will call upon Your Name
     And keep my eyes above the waves
     When oceans rise
     My soul will rest in Your embrace
     For I am Yours and You are mine

- Verse 2
     Your grace abounds in deepest waters
     Your sovereign hand will be my guide
     Where feet may fail and fear surrounds me
     You’ve never failed and You won’t start now

- Bridge
     Spirit lead me where my trust is without borders
     Let me walk upon the waters
     Wherever You would call me
     Take me deeper than my feet could ever wander
     And my faith will be made stronger
     In the presence of my Saviour

- Last Chorus
     I will call upon Your Name
     Keep my eyes above the waves
     My soul will rest in Your embrace
     I am Yours and You are mine

Gebed bij de dienst van het Woord

KIndernevendienst

- kinder mogen naar voren komen

- toelichting knd

BK-Kids: Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV) door Sanne
Rechters 14 1 t-m 4 en 14. 19-20
Rechters 16 22 t-m 31

Zingen: Simson (Marcel Zimmer)
https://www.youtube.com/watch?v=mbeVAlewHVY

Korte toelichting JD

Creative: Hoeveel ik van je hou
     Als er stormen waaien in je hoofd
     En niemand doet wat-ie je had beloofd
     Dan hou ik je vast tot jij gelooft
     Hoeveel ik van je hou

     Als het nacht is en de lucht trekt dicht
     Laat ik jou zien in het volle licht
     Als ik de tranen kus van jouw gezicht
     Hoeveel ik van je hou

     Ik weet dat jij nog niet geloven kan
     Dat er een eind is aan de pijn
     Maar als een vlam die maar niet doven kan
     Ben ik er, en ik zal er altijd zijn

     Als je denkt dat niemand jou echt kent
     En je nooit aan deze wereld went
     Dan hou ik je vast tot jij herkent
     Hoeveel ik van je hou

     Ik weet dat jij nog niet geloven kan
     Dat er een eind is aan de pijn
     Maar als een vlam die maar niet doven kan
     Ben ik er, en ik zal er altijd zijn

     Ik droog al je tranen, al het bloed en zweet
     En ik zorg dat jij je pijn vergeet
     Want ik hou je vast totdat je weet
     Hoeveel ik van je hou
     Hoeveel ik van je hou

Verkondiging

Antwoordlied: Mighty To Save
     everyone needs compassion,
     love that's never failing
     let mercy fall on me
     everyone needs forgiveness
     the kindness of a saviour,
     the hope of nations

     Saviour, He can move the mountains,
     my God is mighty to save, He is mighty to save
     forever, Author of salvation,
     He rose and conquerd the grave
     Jesus conquerd the grave

     so take me as You find me,
     all my fears and failures,
     fill my life again.
     i give my life to follow,
     everything i believe in,
     now i surrender.

     saviour, He can move the mountains,
     my God is mighty to save, He is mighty to save
     forever, Author of salvation,
     He rose and conquerd the grave
     Jesus conquerd the grave

     Shine your light and let the whole world see
     we're singing for the glory of the risen King

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal + kinderen terug
Orgelspel

Gebeden
      danken over de gaven
      voorbede ihb voor behoevende gemeenteleden
      stil gebed
      Onze Vader

Slotlied ~ De Here zegent jou
     de Here zegent jou
     en Hij beschermt jou
     Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
     Hij zal genadig zijn
     en heel dicht bij je zijn
     Hij zal Zijn vrede aan je geven

     de Here zegent u
     en Hij beschermt u
     Hij schijnt Zijn licht over uw leven
     Hij zal genadig zijn
     en heel dicht bij u zijn
     Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

Zegen

Orgelspel