De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 5 november in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Rob Visser. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Luisteren is een vak, dat we iedere keer weer moeten aanleren.

Vandaag lezen we uit 1 Koningen 19 het verhaal van Elia op de Horeb. God gaat achter ons aan. Ons lot laat hem niet onverschillig. Elia bemerkt dat en Zacheus later ook. Van beide verhalen gaat een grote troost uit, omdat mensen zich vaak verloren en onbegrepen weten. Eenzaamheid is niet voor niets één der grootste vraagstukken van onze huidige tijd.Luisteren is een vak, dat we iedere keer weer moeten aanleren.

Een goede dienst toegewenst

Liturgie

 

Woord van welkom door de voorganger + aankondiging aanvangspsalm

10.00 Aanvang dienst met prelude op aanvangspsalm

Aanvangspsalm: 105 vers 1,2,

Stilte, bemoediging en groet

 

Klein Gloria lied 195

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied – 428

Gebed bij de dienst van het Woord

Kinderkoor ‘BK-Kids’: Kinderlied weet dat je vader je kent

Inleiding met kinderen op onderwerp KND
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV) 1 Kon. 19 vers 1-18 en Lukas 19 vers 1-10

Zingen: lied 316 vers 1,3

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen lied 864 vers 1,4

Collecte: kinderen keren terug uit nevendienst

Gebeden ~

Zegen

Slotlied 806
Amen