De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 26 november in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondag VoleindingDSCN6995 25

Deze zondag gedenken wij onze dierbaren die ons door de dood ontvallen zijn. Wij noemen hun namen, want God kent hun namen. Hij heeft ieder van hen bij de naam geroepen. We noemen hun namen, omdat wij mensen in leven en sterven van God zijn. Hij wil mensen niet verloren laten gaan. Daarom mogen wij hun namen voor God blijven noemen. God zoekt immers op wat en wie voorbij is gegaan.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Ds. Johan Duijster.

 

Liturgie

 

Voorganger : ds. Henk Talsma en ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Hoboïst: Jolanda den Houter
KND: 1-4

10.00 Aanvang dienst met prelude op openingslied

Aanvangspsalm: Psalm 89 vs. 1 en 6

Stilte , bemoediging en groet (hierna blijven we staan)

* Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, AMEN

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Zingen: Psalm Psalm 89 vs. 16 en 17

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 8a (beurtzang: A-1; V-2; M-3; V-4; M-5; A-6)

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

Zingen: Heer, onze Heer hoe machtig is uw naam op heel de aarde

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
1ste lezing, Jesaja 43: 1-7
2de lezing, Handelingen 4: 5-12
3de lezing, Johannes 17: 9-11

Antwoordlied: Lied Hallelujah (refrein van Leonard Cohen)

Verkondiging n.a.v. tekst/ thema: 'Wij noemen hun namen'

Antwoordlied: Lied 513

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst

Herdenking overledenen afgelopen kerkelijk jaar.
- Inleiding
- Noemen van de namen
- Lied ter nagedachtenis
Zingen: 730

Pastorale mededelingen

Gebeden
- danken
- over de gaven
- voorbede
- stil gebed
- Onze Vader

Zingen: Lied 727 vs. 1, 2, 6, 7 en 10

Zegen
Amen (1x)