De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 10 december in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Maak recht de wegen van de Heersecond advent 2

We mogen met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. Wat ik altijd weer zo bijzonder vind
aan deze viering, zijn de handen. Kleine handen, grote handen, ruwe handen, zachte handen, aarzelende
handen, gretige handen, oude handen, jonge handen, allemaal strekken ze zich hand na hand uit naar brood
en wijn. Daarin zijn ze één. Tegelijkertijd maken ze ons één naar lichaam, geest en ziel, want allemaal moeten
we onze hand ophouden. We leven allemaal van dezelfde genade.
Hartelijk welkom in deze eredienst.

Ds. Henk Talsma.

 

Liturgie

 

- Welkom

- Psalm 87: 1,2,3,4
- Bemoediging en groet
- Lied 444
- Gebed bij de opening van de Schriften
- De kinderen gaan naar de Kindernevendienst
- Schriftlezingen:
-- Jes. 40:1-5; 9-11
-- 2 Petrus 3:8-14
-- Marcus 1:1-8
- Lied 456b 1,2,8
- Lied 439: 1,2,3
- Collecte
- Maaltijd vna de Heer
- Hemelhoog 513
- Dankzegging
- Lied 442:1,2
- Zegen