De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 17 december in de Bethlehemkerk

Geschreven door Mevrouw M. de Bruin. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Wegbereidersthird advent 160888 180

Derde Advent. Bereid de weg van de Heer. Er zijn al heel wat wegbereiders geweest. Onlangs dachten we na over Mozes. In de kindernevendienst wordt gesproken over Jona. Maar er zijn nog vele andere wegbereiders geweest. Als we het geslachtsregister van Jezus lezen in Matteüs 1 komen we heel wat wegbereiders tegen, vrouwen en mannen, zij gingen de komst van de Heer voor.

Mevrouw M. de Bruin.

Liturgie

 

Woord van welkom

Aanvangspsalm:  Psalm 98:2 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

Zingen: lied psalm 80: 1

Genadeverkondiging

Leefregel

Het kinderkoor zingt

Gebed bij de dienst van het woord

Kindermoment en zingen van het projectlied

Schriftlezing: Jesaja 40:1-11   ‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie God’

Zingen: lied 463: 2, 3 en 8  

 

Verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: lied 439: 1 en 2

Collecten

Kinderkoor zingt

Gebeden

Slotlied: 441: 1 en 6 

Zegen