De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 7 januari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Heb het lef eens….Afbeeldingsresultaat voor goede voornemens

De eerste week is al voorbij en met haar de eerste goede voornemens. Gesmolten als sneeuw voor de zon, onder de hittegloed van de bestemming waar spreekwoordelijk alle goede voornemens naartoe leiden.

We komen er elk jaar weer achter dat het moeilijk voor ons is om trouw aan jezelf te zijn. Aan de afspraken die je met jezelf hebt gemaakt. Aan de veranderingen ten goede die je je hebt voorgenomen. Ontrouw leidt tot verval en als je het op de goede voornemens betrekt, het leidt tot het verdampen ervan. Psalm 32 heeft het in het kader van ontrouw over het wegsmelten van je kracht. Wat kun je, wat moet je ertegen doen? Jezus zegt het in Matteüs 11:28-30.

Hartelijk welkom in de eredienst.

Johan Duijster.

Liturgie

 

 

10.00 Aanvang eredienst met zingen aanvangspsalm

Aanvangspsalm: Psalm 62 vs. 1 en 4

Bemoediging en groet

Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
AMEN.

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 313 vs. 1

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

BK-Kids: Kom tot de Vader

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
1ste Psalm 32
2de lezing Matteüs 11: 25-30

Antwoordlied: Psalm 32 vs. 2

Vervolg 1ste Schriftlezing (NBV)
Psalm 32: 8-11

2de Schriftlezing (NBV)
Matteüs 11:13-15

Antwoordlied: Gezang 257 (LvdK-1973)

Verkondiging n.a.v. thema: Heb het lef eens…

Antwoordlied - Lied 340b

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Diaconie
2. Kerkrentmeesters
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Slotlied ~ Lied 526 vs. 1, 2 en 4

Zegen
Amen (1x)