De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 21 januari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

heilie geestEen kleine genade.

Wat een voorrecht om af en toe van kansel te ruilen! Ik vind het fijn om in een gewone dienst in de Bethlehemkerk voor te mogen gaan. We lezen deze zondag 1 Korintiërs 12:1-11. Daar zet Paulus een aantal gaven van de Geest op een rij. Eén van die gaven: een groot geloof. Dat roept veel vragen op. De belangrijkste: wordt dan niet van iederéén een groot geloof gevraagd? In de preek ga ik er op in. En vooral op de troostrijke laag in de woorden van Paulus.

Piet van Die.

 

Liturgie

 

10.00 Aanvang dienst met prelude op aanvangspsalm

 

Aanvangspsalm: Psalm 66: 1, 2 en 6

Stilte, bemoediging en groet

 

Klein Gloria: Lied 195

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

 

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 867

Gebed bij de dienst van het Woord

 

Inleiding met kinderen op onderwerp KND

Kinderkoor ‘BK-Kids’: Uw woord is een lamp voor mijn voet

 

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: 1 Korintiërs 12, 1-11

Zingen: Lied 970

Verkondiging

Meditatief orgelspel/ viool/ saxofoon/ muziekgroep (vrije keuze musicus)

 

Zingen Geloofsbelijdenis

 

Collecte: Inzameling van de gaven en kinderen terug uit nevendienst

Gebeden ~

  • danken
  • over de gaven
  • voorbede ihb voor behoevende gemeenteleden (zie weekbrief)
  • stil gebed
  • Onze Vader

Amen

Slotlied:  Lied 425

Zegen

Amen (1x)