De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 28 januari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Mijn Schild ende Betrouwen.

In deze eredienst gaat ds. Henk Talsma voor. Van harte uitgenodigd!

Liturgie

 

Zingen: Psalm 28 vers 4 en 5 (Geloofd zij God / Hij is een kracht)

Votum en Groet

Zingen: Lied 195 Klein Gloria

Gebed

Verootmoediging

Leefregel

Zingen: Psalm 23B vers 1, 2 en 5 (De Heer is mijn Herder)

Kindernevendienst

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing uit 

Psalm 23 en 

Ps 28:6-9

Openbaring 5:9,10

Zingen: Gezang 416 vers 1 en 2 (Gelukkig is het land uit Liedboek 1973)

Overdenking

Zingen: Lied 708 vers 6 en 14 (Mijn Schild ende betrouwen / Oorlof, mijn arme schapen).

Collecte

Gebeden

Zingen: Hemelhoog 171 vers 1 en 3 (Geprezen zij de Heer / Hij doet ons dankbaar)

Zegen (1x amen)