De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 11 februari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Afbeeldingsresultaat voor Kolossenzen 3:3Met Christus verborgen in God.

Vanmorgen gaat in de eredienst mevrouw ds. Ilonka Terlouw voor. Inderdaad, zij is de predikant die mij verbonden heeft aan deze gemeente.

Tekst voor de verkondiging: Kolossenzen 3:3

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

 

Welkom

(gemeente gaat staan)

Aanvangslied Lied 675:1 en 2 Geest van hierboven | Wat kan ons schaden?

Stil gebed

Bemoediging

Groet


Klein Gloria

 

(gemeente gaat zitten)

Gebed van toenadering en verootmoediging

 

Zingen: HH 640 Ik kniel neer en belijd

 

Woord van genade en leefregel

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment met kinderlied: De Here zegent jou

Schriftlezingen

1e Schriftlezing: Kolossenzen 2:6-17

 

Lied 221:1 Zo vriendelijk en veilig als het licht | Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd

2e Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-11

Lied 221:2, 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft

Verkondiging

 

Muziek

 

Psalm 139:2, 3, 4 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij

Dankgebed en voorbeden


Collecte

 

Lied 801:1, 5, 6, 7, 8 Door de nacht van strijd en zorgen

Wegzending en zegen