De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 4 maart in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Thema: Onze hulp ...

Het is de derde zondag van de Veertigdagentijd. Na zondag Invocabit (de eerste zondag van de Veertigdagentijd) en zondag Reminiscere (de tweede zondag van de Veertigdagentijd) is deze zondag genoemd ‘zondag Oculi’.

De tekst bij deze zondag is ‘Mijn ogen zijn gericht op de HEER’, uit Psalm 25.

In deze dienst zou ds. C. Haasnoot uit Noordwijkerhout voorgaan. Helaas is hij ziek. Ds. Johan Duijster valt voor hem in.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

 Ca. 09.50 Voorbereidend orgelspel

Ca. 09.57 Einde orgelspel - verstilling

10.00 Aanvang eredienst met zingen aanvangspsalm

Aanvangspsalm: Psalm 25 vs. 6 en 7

Bemoediging en groet

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 542

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
      De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
      Korte uitleg KND

      Samen met de kinderen zingen: Als je geen liefde hebt voor elkaar

       Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
1ste Lezing: Rechters 5: 1-11
2de Lezing: Johannes 12: 1-5

Antwoordlied: Lied 324

Verkondiging n.a.v. thema: Onze hulp…

Antwoordlied - Lied 538 vs. 1, 2 en 4

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Diaconie
2. Kerkrentmeesters
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Gebeden
      danken over de gaven
      voorbede
      stil gebed
      Onze Vader

Slotlied ~ Lied 864 vs. 1, 3 en 5

Zegen
Amen (1x)