De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 1 april in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

ChristianCross

Verrezen leven.

Pasen! Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Na de Mattheüs Passion klinkt het Paasoratorium 'Kommt eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße’. Ja, onze voeten mogen zich haasten. Vrolijk, vrij, nieuw, zoals ze nog nooit gelopen hebben. Laten we ons haasten om het goede nieuws van Gods bevrijdende daden samen te vieren.

Deze zondag vieren we met elkaar het Paasfeest: Jezus' opstanding of verrijzenis. Door deze opstanding uit de dood is er in onze wereld een nieuwe werkelijkheid aangebroken. Wij zijn paasmensen geworden. Ook de mens staat met Christus op tot een nieuw leven. Schriftlezing is Matteüs 28:1-10.

Aan deze dienst werken de BK-Kids mee. Van harte welkom!

Ds. Henk Talsma.

Liturgie:

 

Organist: Andre de Jager
Lector: Suzan Huibers

Bij binnenkomst onthalen BK-Kids kerkgangers met U zij de Glorie (handbell choir)

Orgelspel

Stilte

Welkom
BK-Kids zingen: “Kaarsenlied”

Kinderen steken de paaskaars aan en lezen het gedicht

Introituspsalm: Ps. 118:1,8 (Oude Berijming)

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Aanmoediging tot leven

Zingen: Hemelhoog Lied 169

Gebed bij de opening van het Woord

Kindernevendienst

BK-Kids zingen: “Nu is het licht geworden”

Schriftlezing: Handelingen 10:34a.37-43

Zingen: Hemelhoog Lied 192

Schriftlezing: Matteus 28:1-10

Zingen: NLB 642:1,2,4,8

Overdenking: “Verrezen leven”

Zingen: HH 627

Collecte & Kinderen komen terug uit KND

BK-Kids zingen “Weet je het al?”

We zingen met de de kinderen het Projectied “Jezus leeft”

Dankgebeden

Samenzang: Hemelhoog Lied 200:1,2,3

Zegen