De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 8 april in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Geduld is een schone zaak.anticimax

Het is Pasen geweest. Een geweldig feest. In de christelijke traditie is er geen groter feest denkbaar. Het is toch maar mooi het feest van de overwinning op de dood. De definitieve en ultieme verhoging van het leven. Het teken en zegel dat God niet loslaat waaraan Hij begonnen is. Maar, zoals wel vaker met hoogtepunten, de anticlimax ligt op de loer. Die hoeft niet groter te zijn dan een korreltje zand. We lezen Johannes 21.

Ds. Johan Duijster.

Liturgie

 

Voorganger :     ds. Johan Duijster
Organist:             Hans van Blijderveen
Hobo├»st:             Jolanda den Houter
Lector:            Ruben Boogaard
KND:            1-8

Voorbereidend orgelspel

Einde orgelspel - verstilling

Aanvang eredienst met zingen aanvangspsalm

Aanvangspsalm: Psalm 136 vs. 1, 2, 3 en 13

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 852

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

Samen met de kinderen zingen: Adam, waar ben je?            
        
    Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
1ste Lezing: Johannes 21: 1-14

Zingen: Lied 887

2de Lezing: Johannes 21: 15-23

Antwoordlied: Psalm 147: 6 (nieuwe psalmberijming)

Verkondiging n.a.v. thema: Geduld is een schone zaak

Muzikaal meditatief

Zingen: Lied 624

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1.    Diaconie
2.    Kerkrentmeesters
3.    Onderhoud kerkelijke gebouwen

Gebeden
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Slotlied - Lied 642 vs. 1, 2, 4, 5, 7, 8


Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel