De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 15 april in de Bethlehemkerk / Bruinisse

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

pasen8

Bij de morgendienst in de Bethlehemkerk

Deze zondag valt in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Deze tijd wordt ook wel aangeduid met Paastijd. We proberen te ontdekken wat de Paastijd voor ons betekent en als leidraad hiervoor lezen we Johannes 20:19-23.

Uiteindelijk gaat het om de vraag: Wat is voor u/jou/ons de winst van de opstanding van Jezus?

Deze vraag wil ik tevens gebruiken als thema voor deze dienst.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Huib van der Leeden.

Bij de morgendienst in Bruinisse

Omdat dit weekend het lang verbeide gemeenteweekend plaatsvindt, hebben we diensten op twee locaties.

Op de locatie van het gemeenteweekend te Bruinisse gaat om ca. 10.00 uur ds. Johan Duijster voor.

Waar u/jij ook bent: van harte welkom.

Johan Duijster.

 

Liturgie Bethlehemkerk:

Thema : “Wat is voor u ( jou ) de winst van de opstanding van Jezus “?

-          Woord van welkom

-          Aanvangspsalm                                                     : Psalm 103 : 1 en 4

-          Bemoediging en groet

-          Klein Gloria                                                              : Lied 195

-          Gebed van toenadering

-          Genadeverkondiging

-          Aanmoediging tot leven

-          Antwoordlied                                                         : Lied 754 : 1 en 2

-          Gebed bij de dienst van het Woord

-          Kinderen naar knd                                                : Gesprekje / lied van Kerk en school ?

-           

-          Schriftlezingen                                                       : OT : Genesis 2 : 1-7

-                                                                                                 NT : Johannes 20 : 19-23

-          Antwoordlied                                                         : Lied 1010 : 3 en 4

-          Verkondiging

-          Antwoordlied                                                         : Lied 675 : 1 en 2

-          Inzameling gaven

-          Pastorale mededelingen

-          Gebeden

-          Mededelingen ( zo nodig ) .

-          Slotlied                                                                      : Lied 905 : 1 en 4

-          Zegen