De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 29 april in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Thema van deze dienst is: ’Leven in een geest van vrijheid’Afbeeldingsresultaat voor vrijheid

Volgende week staan we stil bij dodenherdenking en bevrijding. Vrijheid blijkt een groot goed. Ook in ons geloof mag vrijheid zijn. Daar waar de Geest van Christus ons leven vervult en we mogen ontdekken hoeveel ruimte, licht, opluchting, vrijheid en liefde er is. Christus is de bevrijder en ruimtegever. Hij wil in ons geloof geen knellende banden. Bronzen deuren heeft hij verbrijzeld, ijzeren grendels verbroken (Psalm 107:16). Meer daarover in de dienst. Van harte welkom!

Henk Talsma.

Liturgie

 

Thema: “Leven in een geest van vrijheid”
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Organist: Hans van Blijderveen
Lector:
-------------------------------------------------------
Moment van stilte
Welkom

Zingen: Ps. 107:1,2,5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming

Zingen: HH 590

Leefregel: : Galaten 5:1; 13-16

Zingen: Gezang 435: 4,5 Liedboek voor de kerken 1973
    
Gebed om de opening van het Woord

Kindernevendienst

1e lezing: Psalm 47

2e lezing: Lukas 24: 46-53

Zingen: Gezang 416:1,2 (Liedboek 1973)

Overdenking: “Leven in een geest van vrijheid”

Zingen Gezang 460:1-4 Liedboek voor de kerken 1973

Collecte
Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 252 Liedboek 1973

Zegen

Zingen: Gezang 411:1,6