De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 6 mei in de Bethlehemkerk

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

dichtbijjou1

Het is al bijna Pinksteren. Na deze zondag viert de Kerk van de opgestane Heer op donderdag de Hemelvaart van de Heer. Twee zondagen verder is het Pinksteren. Ik weet niet hoe eenieder dat ervaart, maar naar mijn gevoel en idee duurt de Veertigdagentijd langer dan de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. Hoe dan ook, met elke zondag zetten we stappen op de heilsweg van God, in de voetsporen van Christus. In de eredienst op deze zondag gaat ds. C. Haasnoot uit Noordwijkerhout voor.

 

Liturgie:

Aanvangspsalm: ps. 79 vers 5

Stilte. Bemoediging en groet

Lied: Klein Gloria

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Lied: hemelhoog 298 vers 1,3 en 4

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: ps. 141  vers 1,2 en 3

Gebed om de heilige Geest

Kinderkoor ‘BK-Kids’: kinderlied nr. 23 Als je bidt ….

Inleiding met de kinderen

Schriftlezing: (NBV) Johannes 21 : 15 t/m 23

Lied: NLB 800 vers 1 en 3

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis (gesproken)           

Lied: NLB 838 vers 1,2 en 4

Collecten

Gebeden

Slotlied: ps. 139 vers 11 en 14

Zegen

Gezongen Amen