De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 13 mei in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondag 13 wachten op de heilige geestmei - zevende zondag van Pasen - is het zogenaamd ‘Wezenzondag’ en daarmee de laatste zondag van de Paastijd. Deze zondag verwijst naar woorden van Jezus: ‘Ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u’ (Johannes 14:18).

We lezen in deze dienst Johannes 17:20-26, verzen uit het Hogepriesterlijk Gebed van Jezus. In vers 21 staan de woorden van Jezus, een gebed tot zijn vader als het ware: Opdat zij allen een zijn (Johannes 17:21).

Thema van deze dienst is: Een nieuwe eenheid.

Wat zou deze eenheid, waar Christus om bad, voor ons kunnen betekenen en voor de kerk. Meer daarover in de dienst. Van harte welkom.

 

  Liturgie:

Zondag 13 mei,7e zondag van Pasen, “Wezenzondag”
Thema: “Een nieuwe eenheid”
Voorganger: Ds Henk Talsma
Organist : Arjen Uitbeijerse
Lector: Danny Nispeling

Stilte
Welkom
Intochtslied: Ps. 96:1,2,6
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Zingen: HH 216
Gebed op de opening van de Schriften
Kinderen naar de kindernevendienst:
Samen met de kinderen zingen we uit HemelHoog 207: Weet je dat de lente komt.

1e Schriftlezing: Hand. 1:4-14 (NBV)

Zingen: Gz. 443:1,2 Liedboek 1973

2e Schriftlezing: Joh. 17:20-26 (NBG 1951)

NLB 339a (Acclamatie)

Zingen: Gezang 443:3 (Liedboek 1973)
    
Overdenking “Een nieuwe eenheid”

Zingen: Gz. 234 (Liedboek 1973)

Collecte

Dankgebed

NLB 425 Vervuld van uw zegen

Zegen