De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 10 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Thema: “Wil je ook door Jezus worden aangeraaktPaulus geroepen”

In deze dienst gaat ds. H. Talsma voor.

Van harte uitgenodigd.

 

 

Liturgie:

 

Organist: Edwin Vooijs
Lector: Suzan Huibers
Moment van stilte
Aanvangslied: Ps. 100
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Zingen: Klein Gloria NLB 195
Zingen: NLB 823:1,2,3
Gebed om ontferming
Zingen: NLB 823:4,5
Woord ten leven
Zingen: NLB 412:2 en 3
Gebed om de opening van het Woord
Kindernevendienst
Zingen:     Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Schriftlezing: Hand. 9:1-19
Zingen: NLB 680
Overdenking
Zingen: Gz. 487 (Liedboek 1973): 1,3
Collecte
Mededelingen, Dankgebeden, Voorbeden, Onze Vader
Zingen: NLB 871
Zegen