De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 17 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Afbeeldingsresultaat voor avontuurWanneer ik dit schrijf, is het nog vroeg op zondagmorgen. Alles moet eerder vanwege de studieweek. Waar de preek over gaat, weet ik nog niet. In zo’n studieweek en in ontmoeting met andere theologen van Nederlandse en van Hongaarse snit doe je altijd weer veel inspiratie op. Waar die mij brengt, weet ik niet. Dus laat u verrassen. Misschien is daar dan ook wel een mooi thema aan te koppelen: Geloven is een avontuur. Maar pin mij daar niet op vast. Want dat zou het avontuurlijke karakter wegnemen.

 

Liturgie

 

Organist:             André de Jager
Muziekgroep:    Broodhuis
Lector:             Liesbeth Batenburg
KND:            1-8

Voorbereidend orgelspel

Einde orgelspel - verstilling

Aanvangspsalm: Psalm 138 vs. 1

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 705 vs. 1 en 2 (staande)

Gebed van toenadering
    - Zingen: Lied 940 Verberg mij nu/ Stil (Broodhuis)

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: HH 734 Verborgen rijkdom (luisterlied - Broodhuis)

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

Met de kinderen zingen: HH 433/ Opw. 717 Stil, mijn ziel weest stil (Broodhuis)
    
Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
1ste Lezing: Handelingen 12: 1-6

Zingen: Lied 84a Wat hou ik van uw huis vs. 1, 2 en 5 (Broodhuis+orgel?)

2ste Lezing: Handelingen 12: 6-19

Antwoordlied: Psalm 121 vs. 1 en 2
I
Verkondiging n.a.v. thema: Geloven is een avontuur.

Antwoordlied: Psalm 121 vs. 3 en 4

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1.    Diaconie
2.    Kerkrentmeesters
3.    Onderhoud kerkelijke gebouwen

Gebeden ~
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Opw. 807 God van licht

Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel