De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 24 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In goed vertrouwen op weg. Vertrouwen Foto

Vanmorgen is de zogenaamde ‘overstapdienst’. Veel groep 8’ers zullen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Er is eerst nog de eindmusical van de basisschool en dan sluiten ze een periode af. Ze betreden daarna de nieuwe wereld van het middelbaar onderwijs.

Ook in onze kerk stapt een groep kinderen over van de kindernevendienst naar de catechese. Al met al weer een nieuwe fase. In de dienst willen we dit moment ook markeren. Thema van de overstapdienst is: In goed vertrouwen op weg. ‘Gordel om, sandalen aan, staf in de hand’, zo lezen we dat bij het volk Israël (Exodus 12). In de dienst kijken we naar de geestelijke wapenrusting waar Paulus over spreekt in Efeziërs 6 en ingezoomd op wat we aan onze voeten hebben. Van harte welkom!

Liturgie

Zondag 24 juni 10.00 Bethlehemkerk Papendrecht
Thema: “In goed vertrouwen op weg” (afscheid kinderen kindernevendienst)
Organist: Andre de Jager
Moment van Stilte
Aanvangslied NLB 216 1-3

Stil gebed, Bemoediging en groet

Klein Gloria:

Zingen: Hemelhoog 479

Gebed

We luisteren naar Gods regels ( Joz.22:5; Joh.10)

Zingen: Ps. 81:8,9

Gebed om de Heilige Geest
    
Schriftlezing: Ef. 6: 10-17
Schriftlezing: Deut. 29:1-5

Zingen: NLB 806

Preek “In goed vertrouwen op weg”
Zingen: NLB 835

Collecte

Inleiding op de overstap (afscheid van de kinderkerk)

Gedicht
 
Wij zingen het Overstaplied (op melodie van het dooplied ‘Verbonden met vader en moeder’)

Overstapmoment

Gedicht

De kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst worden staande toegezongen door de gemeente: ELB 501

Slotlied: ELB 466

Zingen: “Waar je woont op deze wereld”(melodie: Welk een vriend is onze Jezus)

Zegen