De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 1 juli in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

We hebben na Pinksteren al heel wat keren de preken gebaseerd op verschillende delen uit Handelingen. Transfagarasan1Heel bewust, omdat het werk van de Heilige Geest toch vaak wat onderbelicht wordt, terwijl haar werk zo veelomvattend en zo onmeetbaar is. Ook nu lezen we een gedeelte uit Handelingen, deze keer hoofdstuk 12.

Thema is: De wonderlijke weg van de kerk.

Hartelijk welkom!

Liturgie

BETHLEHEMKERK         
PAPENDRECHT
ZONDAG 1 JULI 2018

“De wonderlijke weg van de Kerk”

Welkom in de Bethlehemkerk.
Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten.
In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn.
Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger :     ds. Johan Duijster
Gast-organist:      Liesbeth ten Klooster
M.m.v.:             BK-Kids o.l.v. Jolanda van Blijderveen
Piano:            Hans van Blijderveen
Lector:             Suzan Huibers
KND:            1-6
Jeugdkerk:        PAKS

Voorbereidend orgelspel

Einde orgelspel - verstilling

Aanvangspsalm: Psalm 97 vs. 1, 3 en 6

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 305 vs. 1

Kyriegebed

BK-Kids:  Kom aan boord

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Bouw je leven op de Rots (luisterlied - BK-Kids)

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen

Met de kinderen zingen: Dank U voor de wonderen die gebeuren (ELb. 426) - piaonobegeleiding
    
Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
Handelingen 14: 8-20

Antwoordlied: Psalm 67 vs. 3

Verkondiging n.a.v. thema: De wonderlijke weg van de Kerk

Antwoordlied: Lied 770

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1.    Diaconie
2.    Kerkrentmeesters
3.    Onderhoud kerkelijke gebouwen

BK-Kids: Je bent bijzonder

Gebeden ~
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

BK-Kids: Een liedje voor U

Mededelingen

Slotlied - Lied 966 vs. 1, 3, 4 en 5

Zegen
Amen (1x)

Filmpje Bazaar

Uitleidend orgelspel