De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 15 juli in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

op de tast gelovenWe volgen nog even de verrichtingen van de apostelen.

Opnieuw lezen we een gedeelte uit Handelingen, zoals hun verrichtingen zo mooi heten. Ditmaal Handelingen 17:16-34.

Het thema is: Op de tast geloven.

Liturgie:

 

 

Voorganger : ds. Johan Duijster
Organist: Hans van Blijderveen
Lector: Danny Nispeling
KND: 1-8

Voorbereidend orgelspel

Einde orgelspel - verstilling

Aanvangspsalm: Psalm 92 vs. 1 en 2

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Kyriegebed

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 891 vs. 1 (NL)

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

Met de kinderen zingen: U weet wat ik denk (HH 435)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
Handelingen 17: 16-34

Antwoordlied: Lied 825 vs. 1 en 2

Verkondiging n.a.v. thema: Op de tast geloven

Antwoordlied: Muzikale meditatie

Credo - zingen: Lied 340b

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Diaconie
2. Kerkrentmeesters
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Psalm 89 vs. 1, 4 en 6

Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel