De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 22 juli in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

tenslotte

Ten slotte! Ten slotte de laatste woorden van Lucas over de Handelingen der Apostelen. Ten slotte nog één keer preken naar aanleiding van de Handelingen der Apostelen. Wat is blijven hangen? Wat is het effect op de gemeente? En op jezelf? De Handelingen begonnen met het uitspattende feest van de Geest in Jeruzalem en ze eindigen met een groeiende gemeente te Rome.

Het thema voor de preek is: Ten slotte…

Hartelijk welkom in deze dienst.

 

Liturgie:

 

Voorganger : ds. Johan Duijster
Organist: Hans van Blijderveen
KND: 1-6

Voorbereidend orgelspel

Einde orgelspel - verstilling

Aanvangspsalm: Psalm 99 vs. 1, 2, 3 en 4

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Psalm 81 vs. 4 en 9

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Met de kinderen zingen: Gebed voor Israël (HH 262 vs. 1, 2 en 3)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing
Handelingen 26: 22-29

Antwoordlied: Lied 944 vs. 1

Schriftlezing
Handelingen 28: 16–30

Antwoordlied: Lied 802 vs. 1

Verkondiging n.a.v. thema: Ten slotte

Muzikale meditatie

Antwoordlied: Lied 695

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Diaconie
2. Geluidsinstallatie
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 416

Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel