De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 29 juli in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Visser en Visser. Misschien hebt u wel eens van hen gehoord. Of iets van of over hen gelezen. Beiden zijn predikant. Beiden waren eens predikant in Amsterdam. De één in de Noorderkerk, de ander tot voor kort in  de abrahamBinnenwaai op IJburg. Beiden zijn met de hun eigen specifieke gaven vissers van mensen. De één heet Paul, de ander Rob. Wel broeders, geen familie. Ik lees de stukjes graag waarin ze met elkaar in gesprek zijn, ieder vanuit zijn ‘eigen’ theologisch denken en geloven. Paul Visser kennen we enkel van deze gesprekken en ontmoetingen via de media. Rob Visser kennen we beter. Hij preekt jaarlijks één of twee keer in onze gemeente. Wij heten hem hartelijk welkom en u hartelijk welkom in de eredienst waarin hij voorgaat.

Thema: Gods Gabbers

Lezen uit Genesis 12:1 -9 en Hebreeën 13:14-16

 

 

Liturgie:

 

Woord van welkom door de voorganger + aankondiging aanvangspsalm

 

10.00 Aanvang dienst met prelude op aanvangspsalm

Aanvangspsalm: lied 118 vers 1,5

Stilte, bemoediging en groet

Klein Gloria (in principe lied 195, maar niet tijdens Advent en 40-dagentijd)

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied – lied 647

Gebed bij de dienst van het Woord

Kinderkoor ‘BK-Kids’: Kinderlied 805

Inleiding met kinderen op onderwerp KND
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV) Genesis 12 vers 1-9 en hebreeen 13 vers 14-16

Zingen: lied 803 vers 1,2,6

Verkondiging

Meditatief orgelspel/ viool/ saxofoon/ muziekgroep (vrije keuze musicus)

Zingen lied 802 vers 1,4,5,6

Collecte: Inzameling van de gaven en kinderen terug uit nevendienst

Gebeden ~
- danken
- over de gaven
- voorbede ihb voor behoevende gemeenteleden (zie weekbrief)
- stil gebed
- Onze Vader
Amen

Slotlied ~ lied 839

Zegen
Amen (1x)